Q-logo Årsprogram Archers of Light

2021
Del 1: 18-22 augusti

2022
Del 2: 10-13 februari

Del 3: 28 maj-3 juni

Del 4: 17-21 augusti

 

Anmäl dig här!

Det här är ett pågående program för deltagare som varit med tidigare år.

Vi börjar kl 16.00 och avslutar på söndagar, kl 16.00.

Pris

25 900 kr för alla fyra träffarna vid engångsbetalning eller betala med avbetalningsplan (27 000 kr totalt) senast tre veckor före varje delkurs.
Kost & logi i dubbelrum ingår i de ovan nämnda priserna på Kärlingesund Retreat Center .

Anmäl dig här!

Bokningsavgift:

Om du väljer att betala för hela året i förskott betalar du först bokningsavgiften, 3 400 kr. Sedan betalar du resten (22 500 kr) senast 28 juli 2021.

Om du  väljer delbetalningsalternativet betalar du bokingsavgift när du anmäler dig. Sedan betalar du kursavgiften (3 850 kr) samt kost & logi senast 3 veckor före varje träff. Bokningsavgiften drar du av vid betalningen för sista träffen.

Läs mer om våra bokningsvillkor här!

Extra natt före kurs: 400 kr/natt.

För företagsfaktura gäller angivna priser + 25%. Meddela oss i förväg om företagsfaktura önskas.

En upptäcktsresa och ceremoniell process med undervisning, kartor och verktyg från Sötmedicinens tradition, urgammal shamansk visdom som vägleder oss i övergången till ett nytt sätt att leva och till healing av oss själva och alla våra relationer.

Det är när man byter varseblivningsfokus som healing, transformation och uppvaknande till vår sanna natur sker. Skiftet kommer med ett helhetsperspektiv där vi blir medvetna om det större sammanhanget i det som sker och har skett samt där också illusionen om separation upphör.

Vare sig vi kallar det Spirit, Gud, kosmos, universellt medvetande eller något annat har det alltid varit kontakten med den välvilliga kraften som möjliggör helhet och självförverkligande. Att låta den genomströmma hela vårt varande och vägleda våra handlingar som heliga människor och riktare av energi, ger oss glädje samt integritet och skapar samklang med allt liv, med naturen och hennes cykler.

Traditionen kallades i gamla tider för “den andlige krigarens väg”. Krigaren syftar till den vakenhet i oss som väljer frihet och sanning snarare än sociala spelregler och medelmåtta, till att aktivt hela och balansera det feminina och maskulina inom oss samt att medvetet möta kraften och ljuset i vår skugga.

Vägen erbjuder därför oändliga möjligheter till djupare seende, mognad och visdom. Detta engagemang och inre ledarskap möjliggör intuitiv handling i flödet.

I avslappning och öppenhet är det enkelt att välkomna helheten.

eagle_apÅrsprogrammet består av 3 träffar, där vi följs åt i samma cirkel och mognar tillsammans och individuellt. En djupgående process som lämnar spår av hälsa, hopp, harmoni, lycka och humor och höjer din frekvens och energinivå.

Mellan träffarna får du övningar och ceremonier som integrerar undervisningen i vardagslivet. Varje år är fristående och bygger på de föregående.
Du beslutar dig för ett år i taget.

 

I programmet ingår:

 • Medicinhjul
 • Healing – Vägen till Hälsa
 • Ceremonier
 • Artistiskt skapande
 • Energi- och adningsövningar
 • Måntid – konsten av att leva nu
 • Det mänskliga blommande trädet

Medicinhjul

human_aspects_wheel

Kunskapen förmedlas i medicinhjul som beskriver verkligheten som en helhet. Detta bryter det linjära synsättet och öppnar sinnet till en helhetssyn och överbrygger därmed separation. Förmågan att se livet och situationer ur flera olika perspektiv och riktningar aktiverar lösningen på inre konflikter och tillåter därigenom vår kreativa intelligens att flöda fritt.

Ett exempel på ett grundläggande medicinhjul är “Stjärnmöhjulet”. Dess speglingar väcker minnet om vem du är, varifrån du kommer, varför du är här och vart du är på väg. Medicinhjulen dansar dig levande, inspirerar anden och skapar en djupare samklang med energiflödet i Universum.

Healing – Vägen till Hälsa

Healingparadigmet innehåller kunskapen om hur du kan läka dig själv och vara frisk i kroppen.

 • Människans energikropp; så som chakran, fogpunkter, fibrer, sköldar och dansare.
 • Healingtekniker; så som kristalldoktorering, sandmålning och arbete med s.k. marriage basket.
 • Hur man finner orsak och lösning till fysiska symtom.
 • Shamansk healingcirkel.

 

Ceremonier

I ceremonierna applicerar du medicinhjulens kunskap till din egen livsprocess för att hela, balansera och berika ditt vardagsliv och dina relationer.

De leder dig in i ett förhöjt medvetandetillstånd och väcker kontakten med Naturens ande. Naturen är en spegel som reflekterar din inre lärare.

 

 • Alkemiska formler för ceremoniellt arbete.
 • Trumresor för bundsförvanter i djurriket.
 • Svetthyddor där vi symboliskt stiger in i Gammelmoder Jord för att renas och balanseras.
 • Övergångsriter
 • Vision Quest och Kivaceremonier.
 • Kachinadanser, trumma och sång.
 • Fullmåne- och årstidsceremonier så som trädceremonier, stencirklar och utesittningar.

Artistiskt skapande

 

Du får skapa medicin och healingverktyg. Detta hantverk frigör din kreativitet och reflekterar din individualitet och skönhet.

 

Energi- och andningsövningar

Dessa gör att du ökar din uthållighet och förbättrar kontakten med ditt center. Detta ger dig stabilitet och närvaro i nuet. Teknikerna som används gör att din varseblivning skärps och de hjälper dig att stilla den inre dialogen. De eftersträvar också att implementera kunskapen i kroppen och ge liv åt magin i vardagen.

Fysisk träning gör den andlige krigaren i både män och kvinnor redo att stå upp för helig lag. Helig lag innebär att värna om Livet.

Måntid – konsten av att leva nu

Planetens puls ökar och livet verkar gå snabbare. En vanlig men destruktiv reaktion på frekvenshöjningen är stress. För att leva i avslappning och centrering krävs det att man hittar ett nytt sätt att relatera till tid.

Att leva i samklang med månens cykler återskapar människans kontakt med naturen.

Ceremonier löser upp vårt beroende till linjär tid och aktiverar en mångdimensionell medvetenhet om oss själva som en cell i Skapelsens kropp. De syftar till att harmonisera människans frekvens med planetens och att centrera oss i nuet. Vi synkroniseras med naturens årstider och våra inre cykler.

Det mänskliga blommande trädet

En röd tråd i det ceremoniella arbetet handlar om att utforska den inre familjen – våra sköldar. De är energikroppar genom vilka vi upplever oss själva och våra relationer i livet. Utveckling och balans i sköldarna återhämtar projektioner och leder själen till mognad. Samklang uppstår mellan feminin och maskulin energi i vår cirkel.

Söderskölden – det inre barnet

Här löser vi upp den personliga historien, genomskådar vårt livsmönster och helar det förflutna. I en helad barnsköld är det ett lyckligt hjärta som leder oss att lekfullt följa med i livets flöde. Vi lever med nyfikenhet och öppnar oss för nya äventyr. Här föds självacceptans och förmågan att ge näring till oss själva. Vi står upp för vårt hjärtas önskan.

Norrskölden – den vuxna människan

Här handlar det om att stilla den inre dialogen och med vakenhet i livsdrömmen väva nya mönster som expanderar in i framtiden. Med en vuxensköld i balans sluter vi fred i vårt inre mellan maskulin och feminin energi så att vi kan skapa relationer där vi hedrar varandra så som kvinnor och män. Genom att fokusera på lösningen kan vi lösa upp inre konflikter och öppna för kärlek inifrån. Då öppnar vi också för den sanna gåvan från våra förmödrar och förfäder.

Västerskölden – den andlige krigaren

Med humorn som vapen ser krigaren igenom självömkans mask. Dualitet transformeras till helhet och vi agerar medvetet och närvarande i det fysiska. Västerskölden är också en helare som vet hur man omvandlar energi och läker kroppen på det fysiska planet. Den aktiverar kroppens kunskap och vägleder till helhet och hälsa.
Med lärdom om alkemi kan vi förverkliga vår innersta längtan och manifestera överflöd i livet. Sanningens svärd används för att skära igenom illusionens slöja och skapa klarhet.

Österskölden – det magiska barnet

När vi höjer energin ytterligare öppnas rummet bortom det kända. Mötet med det okända expanderar anden och vår sanna natur lyser igenom. Fullkomligt hängiven friheten njuter det magiska barnet i oss ohämmat, glädje och kärlek flödar över och vi vibrerar med ljusets hastighet. Med skönhetsgudinnan i sitt hjärta förlorar det aldrig hoppet och visar vägen ända fram. Vi dansar drömmen vaket och vandrar vår väg utan rädsla.

Centerskölden – den gamla visa kvinnan och den gamle vise mannen

Äldreskölden visar acceptans av det som är och för med sig sanningen. Den visar på medveten sexualitet och kommunicerar om inre auktoritet och om kraftens källa.
I stillhet öppnas dörren till själens tempel och vi når vägledning från vår inre lärare – en klar reflektion ur tidlös visdom. Här i centrum av vår cirkel sker mötet mellan ovan och nedan. Här dansas kontinuerlig samklang med skapelsen i en själens inre älskog bortom tid och rum. Cirkeln förenas och medvetandet är ett med alltet.

Anmäl dig här!