Årsprogrammet och min karriär

Berättelse från Kavina Thorslund, deltagare på Awakening the Heart of the Warrior – Årsprogrammet 2013

“Idag blev jag påmind igen om hur mycket jag fått av att delta på Årsprogrammet – i mitt arbete. Jag arbetar som egenföretagare med coaching massage och kurser i mindfulness, kommunikation och dans. I alla dessa områden har jag fått mer kraft, självförtroende och klarhet. I synnerhet i mitt arbete som coach kan jag se en direkt länk till alla ceremonier och inre arbete jag gjort och gör med mig själv. Jag har länge upplevt att mina klienter speglar aspekter av mig själv och mitt eget liv som jag för närvarande undersöker eller har undersökt tidigare. Nu kan jag se att sessionerna handlar mer och mer om hur det är att göra sig själv mer och mer kraftfull (empowerment), att stå i hur JAG/mina klienter vill leva, oavsett vad som sker i den yttre världen. Att leva i kontakt med självkärlek, med sin dröm, sin djupaste intention och från det stället designa sitt liv och ge sig själv det hjärtat har lust till. Att jag har undersökt och/eller för närvarande undersöker dessa teman gör att jag också kan fånga upp det hos mina klienter. Jag har nya spännande kartor och verktyg för att stödja och inspirera vidare, samtidigt som jag vill göra det i yttersta ödmjukhet och respekt för deras egen väg och på ett språk som gör att de kan ta emot det. Det är så oerhört meningsfullt att få stödja andra till detta, och att få en spegel i att det arbetet jag gör med mig själv faktiskt leder någonstans och HAR en påverkan på min omgivning, på mina klienter, på världen. För varje ceremoni jag gör så har jag mer att bidra till andra med. Win-win!

Vill från hjärtat tacka Åsa och alla de som gått vägen före mig, för inspiration, klarhet och (slowly slowly…) ökad visdom och mognad som människa.”

Kavina