Program

Shamansk Dearmorering 

Dearmoring_logoShamansk Kroppsdearmorering är en intensiv healing process som lösgör det förflutnas grepp om kroppen, frigör och expanderar livsenergi och stimulerar vitalitet och lycka. Det är en moderniserad shamansk teknik och ceremoni som återställer naturlig balans och genererar transformation på cellnivå. Läs mer…

Årsprogram – Inre Ledarskap

Q-logoÅrsprogrammet erbjuder dig en färd genom portaler av uråldrig visdom och verktyg för att balansera dig själv känslomässigt, fysiskt, mentalt, andligt och sexuellt.
Detta är ett utrymme där människor kan växa tillsammans, se in i sig själva, vara medskapare till den nya drömmen och spegla varandras potential. Läs mer….

Shamanic Sexual Wisdom, part 1 – Return to Innocence

q-logo_webShamanic Sexual Wisdom är en ceremoniell process för att återkoppla, fördjupa och komma ihåg helighet och naturlighet om vem du är som en sexuell och sensuell människa.
Shamanic Sexual Wisdom inspireras från amerikanska shamanska traditioner och införlivar andlighet och sexualitet som en integrerad del av livet. Läs mer….

Reskulpturering

snake_logo_liten

Under flera tillfällen per år erbjuds det reskulpturering sessioner, för de som har gått Shamansk Kroppsdearmorering. Läs mer…

 

 

 

Nyårsretreat

Image 03-11-17 at 09.22I denna retreat är du inbjuden till djup avslappning och näring till själen medan vi kommer i samklang med årstiden och övergången till den nya året. Med nyfikenhet och hopp, kommer vi stiga in i nästa år, i det okända som håller en stor potential av berikande möjligheter för oss. Läs mer…

 

Tantra Retreat med Daniel Odier

daniel_odierDaniel Odier erbjuder tantra retreats på Kärlingesund Retreat Center, som erbjuder de mystiska läran av Pratyabjijna och Spanda skolorna from Kaula traditionen. Läs mer…