Program

Shamansk Dearmorering 

Shamansk Kroppsdearmorering är en intensiv healing process som lösgör det förflutnas grepp om kroppen, frigör och expanderar livsenergi och stimulerar vitalitet och lycka. Det är en moderniserad shamansk teknik och ceremoni som återställer naturlig balans och genererar transformation på cellnivå. Läs mer…

 krusidull

Årsprogram – Inre Ledarskap

Q-logoÅrsprogrammet erbjuder dig en färd genom portaler av uråldrig visdom och verktyg för att balansera dig själv känslomässigt, fysiskt, mentalt, andligt och sexuellt.
Detta är ett utrymme där människor kan växa tillsammans, se in i sig själva, vara medskapare till den nya drömmen och spegla varandras potential. Läs mer….

 

krusidull

Shamanic Sexual Wisdom, part 1 – Return to Innocence

Shamanic Sexual Wisdom är en ceremoniell process för att återkoppla, fördjupa och komma ihåg helighet och naturlighet om vem du är som en sexuell och sensuell människa.
Shamanic Sexual Wisdom inspireras från amerikanska shamanska traditioner och införlivar andlighet och sexualitet som en integrerad del av livet. Läs mer….

 

krusidull

Resor

Åsa Kullberg leder årligen en ceremoniell vandring i Himalaya tillsammans med Batty Gold.

Läs mer…

 

krusidull 

Reskulpturering

Under flera tillfällen per år erbjuds det reskulpturering sessioner, för de som har gått Shamansk Kroppsdearmorering. Läs mer…

 

 

krusidull