drakeRegnbågsdraken Lodge

Som symbol representerar draken urgammal kunskap och visar vägen över regnbågsbron in i den nya tiden. Den rör sig i alla dimensioner och kan dansa med alla energier.

Regnbågsdraken Lodge grundades av Åsa Kullberg 1996.

Vad är Sötmedicinens Soldansväg?

En andlig kunskapsväg som är esoterisk till sin natur och som leder den andlige krigaren till skönhet, kunskap, frihet och upplysning.

bild_eldÅr 1250 f.k samlades en grupp shamaner, magiker, medicinkvinnor- och män från olika delar av den amerikanska kontinenten till en rådcirkel som kallades Twisted Hairs Metis Medicine Society Council of Elders.

De skapade The Rattlesnake School of Turtle Island som numera heter Sweet Medicine Sundance Path.

Denna tradition innehåller kunskap som är samlad under årtusenden och innefattar energilagar, ceremoniell alkemi, kommunikation med naturen, människans energikropp, healingtekniker, andlig sexualitet och kontrollerat drömmande.

Med Twisted Hairs menar man de som hämtar kunskap från flera källor och flätar dem samman till sanningens fläta. Denna väg förmedlar idag inte bara kunskapen från den gamla traditionen utan också dess dynamiska utveckling in i vår tidsålder. Undervisningen från Sötmedicinens Soldansväg sammanflätar en intim och djup förståelse av naturen, vetenskap, mänsklig psykologi och fysiologi.

Sötmedicinens Soldansväg utgörs av 15 gateways som alla består av ceremonier och undervisning.

De äldre förmedlar kunskap och verktyg som återupp-väcker människans samklang med Gammelmoder Jord och balans i alla hennes världar. Att skapa balans mellan manlig och kvinnlig kraft och utplåna de dogmer och den okunnighet som håller oss människor kvar i mönster som innebär strid och smärta och som berövar oss vår kraft. Avsikten är att främja individualitet, autonomi och frihet för alla människor. Det finns idag, enligt den här traditionens synsätt, åtta stora kunskapstraditioner på planeten. Twisted Hairs hedrar alla vägar som leder till ljuset.

De äldre säger också att under 12 år framåt är vi i träning för att leva i dharma och vandra helt i balans och samklang med Planeten och allt Liv. Människosjälens utveckling kan sättas i rörelse för illumination och upplysning.

Profetian om Regnbågsbron & Den Gyllene Hästen

Profetian är en vision som Twisted Hairs siare fick när de drömde sig in i de sjungande kristallskallarna. De hade bett att få se potentialen och den troliga vägen för mänsklighetens och planetens framtid. De såg en kapplöpning mellan fyra hundar, som med tiden förändrades till fyra hästar. Dessa representerar våra val vid kritiska vändpunkter i mänsklighetens utveckling och hur vi relaterar till varandra och Gammelmoder Jord.

Den Röda Hästen bär jordens förändringar såsom jordskalv, översvämningar och vulkanutbrott. Gammelmoder Jord kan på så sätt återställa balansen och rena sig själv.

Den Vita Hästen bär den påverkan av industrialisering och teknologi som offrar jordens resurser för ekonomisk vinning.

Den Mörka Hästen bär på mänsklighetens skugga – det värsta inom oss. Den göder sig på rädsla, krig och förtryck och springer för egots vinning.

Den Gyllene Hästen bär på individualitet, frihet och fred. Den springer för att tända hjärtats ljus så att vi kan leva i kärlek. För att människorna skall överskrida gränser, leva i harmoni med varandra och värna om Gammelmoder Jord och det liv hon föder fram. Den Gyllene Hästen bär på det bästa inom oss, vår potential så som upplysta människor – Regnbågskrigare av ljuset.